anunturi auto gratuite  
   

Termeni si condiţii de utilizare

Termeni generali
Acordul de utilizare a site-ului www.salonauto.ro (denumit în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabileste care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.salonauto.ro (denumit in continuare “Site-ul” şi/sau “SalonAuto”) şi are valoarea unei convenţii încheiate între SC Innovative Media S.R.L. (denumita in continuare “Innovative Media S.R.L.”), în calitatea sa de proprietar şi administrator al Site-ului şi orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care doreste sa utilizeze în orice mod informaţiile disponibile pe Site (denumită în continuare “Utilizator”). Prin accesarea site-ului, sunteţi de acord cu clauzele acestui acord prin care se reglementează utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului şi a Serviciilor oferite. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentului acord, ar trebui să încetaţi imediat utilizarea Serviciului şi să părăsiţi site-ul. Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a modifica, înlocui sau actualiza termenii şi condiţiile prezentului acord, fără notificare prealabilă. Orice astfel de modificare intră în vigoare imediat, odata cu postarea pe SalonAuto. Continuarea folosirii Serviciului dupa ce amendamentele au fost actualizate, constituie confirmarea şi acceptarea celor mai recente modificările survenite. Cu excepţia cazurilor prevăzute în prezentul alineat, prezentul acord nu poate fi modificat.

Descrierea serviciilor
Prin intermediul Serviciului, vă oferim anunţuri auto online, listări în directorul de internet, postări de articole şi/sau postări pe blog/forum, shop auto, maşini noi, fişiere multimedia. Utilizatorul trebuie să dispună de toate echipamentele necesare pentru conexiunea la Internet, inclusiv computer şi modem şi să suporte orice taxă aferentă conexiunii.

Contul membrilor inregistrati
Când vă înregistraţi pe SalonAuto în vederea utilizarii Serviciului, veţi selecta un nume de utilizator şi o parolă. Dacă sunteţi un “Membru înregistrat”, trebuie să utilizaţi acest nume de utilizator şi parolă de fiecare dată când vă conectaţi la Serviciu. Membri Inregistrati sunt în întregime responsabili pentru orice/toate activităţile care au loc în contul lor, indiferent dacă membrul a autorizat în prealabil o astfel de activitate. Sunteţi de acord să notificaţi Innovative Media S.R.L. pentru orice utilizare neautorizată a contului dvs., a numelui de utilizator sau parolei, sau orice altă încalcare a securitaţii cunoscută de dvs.. Dreptul dvs. de a utiliza Serviciul poate fi revocat de companie în orice moment, pentru orice motiv întemeiat sau pentru nici un motiv. Acest drept este unul personal, şi sunteţi de acord să nu re/vindeţi sau să utilizaţi în scopuri comerciale Serviciului sau orice informaţie gazduită pe Site fără acordul expres scris al Innovative Media S.R.L..
Prin înregistrarea pe Site, sunteţi de acord să primiţi email-uri periodice(opţional), care vor fi trimise la adresa de e-mail prin intermediul careia v-aţi înregistrat, cum ar fi, dar nu limitat la, confirmare de înregistrare, confirmare de plasare a anunţului, e-mail de contact, newsletter-e periodice, memento-uri şi buletine de ştiri aparute pe site.

Modificărea şi Întreruperea furnizarii de servicii
Innovative Media S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul fără notificare pentru dvs. Compania nu va fi raspunzătoare faţă de dumneavoastra sau orice terţă persoană dacă trebuie sau îşi exercită dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul. Sunteţi de acord şi acceptaţi faptul că Innovative Media S.R.L. nu garantează accesul continuu, neîntrerupt sau sigur la Site şi funcţionarea site-ului pot fi periclitată sau afectată negativ de numeroşi factori, inclusiv externi, sau de circumstanţe în afara controlului nostru.

Site-uri terţilor
SalonAuto poate include link-uri către alte site-uri de pe Internet care sunt deţinute şi exploatate de către comercianţi online şi de alte terţe părţi şi nu suntem responsabili pentru disponibilitatea, sau conţinutul acestora(ex. Shop-link catre produsele din shopuri online externe). Dacă aveţi orice problemă legată de acestea sau conţinutul afişat, vă rugăm să contactaţi administratorul site-ului sau link-ul pentru webmasteri aferent acestora. Accesările acestor site-uri partenere pot face obiectul unor termeni de utilizare şi politici de confidenţialitate specifice fiecarui site, iar noi nu suntem responsabili pentru acestea.

Limitarea răspunderii
Innovative Media S.R.L. nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. Innovative Media S.R.L. va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.
Cu toate acestea, Innovative Media S.R.L. nu este responsabilă pentru inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de Utilizatori. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de raspundere pe Innovative Media S.R.L. pentru orice acţiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.

Acordarea de despăgubiri
Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe Innovative Media S.R.L. şi/sau pe partenerii, afiliaţii, operatorii, angajatii si reprezentantii săi de/şi împotriva oricaror cereri, pretenţii, daune, acţiuni, impuneri, pierderi, cheltuieli (incluzând onorariile avocaţilor şi cheltuieli adiacente), decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii survenite în urma unei acţiuni a Utilizatorului în legatură cu accesarea serviciului SalonAuto sau orice alt serviciu disponibil pe Site sau rezultate prin încălcarea de către dvs. a prezentului acord, inclusiv încălcarea mărcii comerciale, drepturilor de autor, a drepturilor de publicitate sau vieţii private.

Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor Site-ului şi ale Innovative Media S.R.L., prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu Termenii şi Condiţiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţă judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Timişoara.

Dreptul de autor
Dreptul de autor pentru un anumit conţinut disponibil pe site-ului, inclusiv, fără limitare, design-ul site-ului, text, grafice, interfeţe, precum şi alegerea şi dispunerea acestora este deţinut de companie, sau agenţii de publicitate, cu toate drepturile rezervate acestora. Orice utilizare de materiale luate de pe site, incluzând, fără limitare, reproducerea în alte scopuri decât cele menţionate mai sus, modificarea, distribuirea, sau replicarea, orice forma de extracţie sau de utilizare a datelor, sau de exploatare în scopuri comerciale de orice fel, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea unui reprezentant al companiei este strict interzisă. Sunteţi de acord că nu veţi folosi nici un grabber, spider, sau alt dispozitiv automat sau metodă, sau proces manual pentru a copia paginile Site-ului sau a conţinutului inclus în acesta, fără acordul prealabil în scris din partea unui reperezentant autorizat al companiei.
Innovative Media S.R.L. nu poate revizui tot conţinutul disponibil prin intermediul Serviciului sau materialele postate pe site-ului de către terţe persoane, inclusiv membrii inregistraţi. Compania nu este responsabilă pentru orice astfel de anunţuri sau materiale. Compania îşi rezervă dreptul, în orice moment să divulge orice informaţie necesară pentru a respecta orice lege, regulament sau hotarâre a guvernului, sau să editeze, să refuze în a posta sau a elimina orice informaţii sau materiale, în parte sau în totalitate, care violează prevederile prezentului acord.
Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţiala, integrala sau modificată a conţinutului acestui site sau a oricarei parţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele exceptii:
• este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informaţiilor preluate este obligatorie, sub urmatoarea formă: (Sursă: SalonAuto - www.salonauto.ro)
• sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informaţiilor se va face dupa fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmeaza: “Informaţii furnizate cu acordul SalonAuto”.
Innovative Media S.R.L. îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalca în orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa prin e-mail la adresa [contact]at[salonauto.ro].

Alţi Termeni
În cazul în care orice prevedere a prezentului acord va fi ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, celelalte prevederi (precum şi orice prevedere parţial-modificată) nu vor fi afectate prin aceasta şi rămân valabile şi aplicabile în măsura în care este posibil. Acceptaţi prezentul acord, orice alte acorduri la care se face referire în acest document, precum şi orice informaţii furnizate companiei, poate fi atribuite de companie, în mod unilateral, la o terţă parte, în caz de lichidare, fuziune sau achiziţie implică a Companiei. Prezentul acord se aplică în plus faţă de, şi nu va fi înlocuit de, orice alt acord scris între noi în legătură cu participarea dumneavoastră în calitate de membru înregistrat iar prin acceptarea prezentului act, vă exprimaţi acordul pentru utilizarea şi divulgarea informaţiilor dvs. de identificare personală. Titlurile secţiunilor în acest acord sunt doar pentru comoditate şi nu vor fi utilizate în interpretarea unei dispoziţii a prezentului acord.
Copyright © 2005 - 2024 SalonAuto.ro toate drepturile rezervate. Creat şi găzduit de Eweb Corporate